Politikalarımız

Image
 • Politikamız

  Yönetim Politikamız

  STS KİMYA olarak sürekli gelişimi sağlamak, verimli ve rekabetçi bir çalışma ortamı yaratmak için sürekli eğitimi destekliyoruz. 

  Pazarın beklentilerini doğru anlayıp, sürekli yenilikçi fikirler geliştirerek, “müşterilerimize değer katacak ürünleri” sunarak müşteri memnuniyetini artırıyoruz. Müşteri geri bildirimlerini gelişim fırsatı olarak değerlendiriyor ve iyileşme faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. 

  Doğal kaynaklarımızı koruyarak çevreye karşı duyarlı üretim gerçekleştirirken sürdürülebilir orman yönetimi çerçevesinde, kendi üretmiş olduğumuz orijini kontrollü orman ürünlerinde zincir bozulmadan, geriye dönük bildirimlerin değerlendirilmesine olanak sağlayacak geri dönüşümlü ham madde kullanarak çevre dostu ürün üretiyoruz. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili proaktif faaliyetlerle güvenli bir çalışma ortamı sağlıyoruz.

  Sürekli iyileştirme ve müşteri odaklılık felsefesi ile kalite yönetim sistemine tüm çalışanlarımızın katılımını, uygulanabilirliği ve sürekliliği sağlarken kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak, teknolojik gelişmeler doğrultusunda üretim altyapısını iyileştirerek, zamanı ve maliyeti yöneterek “verimlilik ve tasarruf” sağlıyoruz. Mevzuatları, yasal şartları, sektörel standartlar ve gereklilikleri yerine getiriyoruz. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili proaktif faaliyetlerle güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak riskleri azaltıp belirlenmiş hedeflere ulaşmayı sağlıyoruz.

  Ulusal ve uluslararası  mevzuatlara uygun, tedarik zincirinin her aşamasında insan ve çevre sağlığını ön planda tutarak, altyapımızı ve proseslerimizi uygun hale getirerek  ürün kalitesinin korunmasını sağlıyoruz.


  Çevre ve Enerji Politikamız

  Yeni nesillere daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakabilmek için ürettiğimiz ürünlerin tasarımından, bertarafına kadar geçen süreçte; çevre ve enerji ile ilgili uymakla yükümlü olduğumuz uygulanabilir yasal ve diğer şartlara uyarak;

  Çevreye olan duyarlılığından ödün vermeden çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalarda bulunmayı ve enerji performansını sürekli arttırmayı,

  Son teknolojik gelişmeleri de takip ederek; üretimde enerji verimliliğini sağlamayı, daha az hammadde ve doğal kaynak tüketmeyi ve enerji verimli ürünler üretmeyi sağlayacak tasarım ve yatırımlar yapmayı,

  Çevre bilincinin ve enerji verimliliği farkındalığının artırılması amacı ile eğitimler düzenlemeyi,

  ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile konulan hedefler doğrultusunda süreci sürekli geliştirme ve iyileştirmeyi,

  Geri dönüştürülebilir, enerji verimliliği sağlayan ürün ve hizmetleri satın almayı ve üretmeyi,

  Sıfır atık yönetimini benimseyerek, atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanımını ve çevreye duyarlı yöntemler kullanılarak bertarafını sağlamayı,

  Üretimden ve düzenli faaliyetlerden kaynaklanan karbon salınımının azaltılması için önlemler almayı,

  Çevre ve enerji yönetim süreçleriyle ilgili bilginin kurum içinde ve dışında tüm paydaşlar ile paylaşımını sağlamayı,

  Çevre ve enerji yönetim sistemleri kapsamında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli olan tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.


  Kalite ve Müşteri Memnuniyeti Politikamız

  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile oluşturulmuş hedefler doğrultusunda tüm sürecin sürekli iyileştirilmesini ve denetlenmesini sağlarız. 

  Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken mevcut mevzuata ve standartlara uyarak müşteri memnuniyetini sağlamayı,

  Geliştirdiğimiz yeni iş modelleri sayesinde hizmette farklılık yaratarak her zaman pazarı yönlendiren konumda olmayı, bu farklılığımızı kurmuş olduğumuz kalite yönetim sistemine entegre etmeyi,

  Müşteri geri bildirimlerini sistematik olarak takip ederek en hızlı şekilde sonuçlandırmayı ve müşteriye zamanında doğru bilgilendirme yapmayı,

  Müşterilerimize ait kişisel verilerin, müşteri onayı olmadan 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşılmayacağını,

  Belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli olan tüm bilgi ve kaynakları sağlayarak sürekli iyileştirme yaklaşımı ile tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini taahhüt ederiz.